Πρόσφατα Άρθρα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,

O Οδοντιατρικός Σύλλογος Λασιθίου, συνδιοργανώνει με την Στοματολογική Εταιρεία Κρήτης, επιστημονική ημερίδα με θέμα «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ», που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Miramare Resort & Spa στον Άγιο Νικόλαο την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023.

Κόστος συμμετοχής θεωρητικού: 50€

Κόστος συμμετοχής πρακτικού: 30€ (περιορισμένες θέσεις, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Πληροφορίες και επικοινωνία για εγγραφές θα γίνεται στο email του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λασιθίου oslasithiou@gmail.com

Θα σταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό παρακολούθησης και θα χορηγηθούν Μόρια Επαγγελματικής Επιμόρφωσης Οδοντιάτρων.

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της Επιστημονικής Ημερίδας.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λασιθίου

Κλώντζας Μιχαήλ

More

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες παραμένει, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 30819 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2676/Β΄/31.05.2022), παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζονται και τα λοιπά προβλεπόμενα μέτρα προστασίας όπως η τοποθέτηση και χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στις σχετικές εγκυκλίους.

More

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Ο.Σ.Λ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Κυριακή 3 Απριλίου και ώρα 10:00-17:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας (Δημ. Πιταροκοίλη 4, Άγιος Νικόλαος) θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λασιθίου για την ανάδειξη των Επτά (7) μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Τριών (3) τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, Ένα (1) εκπρόσωπο στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και Εκλογή Περιφερειακού Πειθαρχικού Συμβουλίου Κρήτης.

Για να έχετε δικαίωμα ψήφου στις αρχαιρεσίες του Ο.Σ.Λ. θα πρέπει να είστε οικονομικά τακτοποιημένοι.

Σας επισυνάπτουμε την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

More

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4820-2021 (ΦΕΚ 130 Α) , στον οποίο, στο άρθρο 206 παράγραφο 2 προβλέπεται ότι: «Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).»
Οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιλαμβάνουν τα Οδοντιατρεία και Πολυοδοντιατρεία.
Στο ίδιο άρθρο, παράγραφος 3 ορίζεται το υπόχρεο προσωπικό ως εξής «Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών…»
Στο άρθρο 4 περιγράφονται όσοι δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού οι οποίοι είναι:
Όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση.

Για την πιστοποίηση της ανωτέρω υποχρέωσης εμβολιασμού, απαιτείται επίδειξη ψηφιακού πιστοποιητικού COVID – 19 της ΕΕ, ή βεβαίωση εμβολιασμού, ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.

Για Οδοντιατρεία/Πολυοδοντιατρεία, το υπόχρεο προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) πρέπει να λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως τη 1 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.
Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζόμενου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασιών εκ του λόγου αυτού.
Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού διοικητικό πρόστιμο.

More