Άρθρα για: Ιούνιος 2022

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

Σας γνωρίζουμε ότι η υποχρεωτική χρήση της προστατευτικής μάσκας από το προσωπικό, τους ασθενείς και τους επισκέπτες παραμένει, σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 30819 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2676/Β΄/31.05.2022), παράλληλα θα πρέπει να εφαρμόζονται και τα λοιπά προβλεπόμενα μέτρα προστασίας όπως η τοποθέτηση και χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του 70% για την αντισηψία χεριών και ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο, κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στις σχετικές εγκυκλίους.

Περισσότερα